Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1

Pokladna je otevřena ve všední dny od 12 do 19 hod. a dvě hodiny před začátkem představení, pokud se hraje o víkendu či ve svátek.

NOVINKY DO VAŠEHO E-MAILU

Dlouhá cesta ke svobodě II.

Divadelní kavárna - nečíslováno

Dlouhá cesta ke svobodě II.

Druhý debatní večer cyklu Dlouhá cesta ke svobodě, tentokrát ve spolupráci s Revolver Revue a na téma Listopad 1989, „nechumelismus“ a dnešní krize demokracie.

V divadle budou k dispozici Noviny RR vztahující se k tomuto tématu i vybraná čísla Revolver Reuve.

Letos uplyne třicet let od chvíle, kdy se začala konečně neodvratně hroutit vláda KSČ. Na podzim budou jistě vrcholit bouřlivé oslavy a veřejné vzpomínkové akce. Dřív než vypuknou, chtěli by účastníci tuto diskusi věnovat otázce, jak se k listopadovým událostem vztahovat nesentimentálně, tedy účinně, s ohledem na současnou politickou a společenskou situaci v Čechách, která důvodem k velkým oslavám není.

Listopad 1989 představoval radikální dějinný předěl: od totality k demokracii, od bezpráví k právnímu státu, od pobytu v sovětském impériu k suverenitě, od nesvobody ke svobodě. Během uplynulých třiceti let jsme ale ztratili značnou část svobod, které tehdy většině národa „spadly do klína“, jiné jsou vážně ohroženy  - žijeme sice ještě pořád v demokracii, ale ta „polistopadová“ už to není. A co víc – většina společnosti to není ochotna vidět. Proč k tomu došlo? A proč navzdory všem nepřehlédnutelným varovným příznakům vážných potíží u nás namísto kritické reflexe v minulých letech převážil jev, který politolog Bohumil Doležal trefně označil jako „nechumelismus“: ať se děje cokoli, hlavně si nepřipouštějme, že jsme v krizi.

Večerem bude provázet Adam Drda, který také uvede filmové ukázky z rozhovorů ze sbírky o.p.s. Post Bellum na téma Normalizace – odlišné paměti, a šéfredaktorka Revolver Revue Terezie Pokorná. Diskuse se zúčastní i další zástupci a spolupracovníci redakce Revolver Revue, spisovatel a publicista Jaroslav Formánek a Karel Strachota, vedoucí vzdělávacích projektů o.p.s. Člověk v tísni.

Eva Hacurová a Marie Poulová přednesou dialogy ze Sofoklovy Élektry v režii Hany Burešové.

zobrazit více

Účinkují

Adam Drda, Terezie Pokorná, Jaroslav Formánek, Karel Strachota, Eva Hacurová, Marie Poulová

Aktuální počet repríz 1 Premiéra 1. 5. 2019 Derniéra 1. 5. 2019 Sdílet