Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1

Pokladna je do odvolání ZAVŘENÁ.

NOVINKY DO VAŠEHO E-MAILU

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrové řízení na dodání osobního automobilu

Divadlo v Dlouhé vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Pořízení osobního automobilu kombi. Výzva je vyhlášena dne 25. 11. 2020, uzávěrka je stanovena na 4. 12. 2020 v 15 hodin.
Plné znění výzvy naleznete v příloze. Další informace a podklady: Petr Pištěk, vedoucí hospodářské správy, mail: petrpistek@divadlovdlouhe.cz, mobil: 604 884 494.