Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1

Pokladna je otevřena ve všední dny od 12 do 19 hod. a dvě hodiny před začátkem představení, pokud se hraje o víkendu či ve svátek.

NOVINKY DO VAŠEHO E-MAILU

Zářící noc

Sv. Jan od Kříže

60 minut bez pauzy Neurčeno

Zářící noc

Překlad Gustav Francl (úryvky z knihy Temná noc v překladu Věry Kofroňové)   Scénář a režie Hana Burešová   Dramaturgie Štěpán Otčenášek   Výtvarná spolupráce Tomáš Zmrzlý

Poezie sv. Jana od Kříže s madrigaly Vladimíra Franze
Básnické dílo nejznámějšího představitele španělské mystické lyriky zlatého věku, karmelitského mnicha Juana de la Cruz (1542-1591), vyniká formální oproštěností, smyslovou názorností a vřelostí a spontánností citu. Všechny jeho básnické skladby vytvářejí těsnou jednotu: chtějí podat obraz mystické cesty lidské duše k Bohu a spojení s ním. Mezi nejkrásnější texty z autorova skrovného básnického odkazu patří nesporně skladby Kdysi za noci temné, Kam jsi se ukryl, milý a Milostný plameni. První dvě mají podobný alegorický půdorys. Zamilovaná dívka – duše – touží po setkání se svým milým – Kristem, který je vzdálen (v první básni) nebo ztracen (ve druhé). Musí proto překonat překážky – opustit příbytek těla a odolat nástrahám temné noci smyslů – nebo najít znamení, která jí milý zanechal v ostatním tvorstvu, aby se s ním shledala a spojila. Tento slabý náznak příběhu v básni Milostný plameni mizí: ta je celá jediným výkřikem rozkoše z dosaženého spojení, apoteózou dovršené lásky. Mystické zanícení je tlumočeno prostřednictvím erotických obrazů a symbolů. Světská láska je povznesena k nejvyšším vrcholům božství, ale zároveň si každý obraz, každý symbol z „lidské“ sféry uchovává svou vlastní hodnotu, má hluboký básnický význam sám o sobě. A tak i čtenář nezasvěcený nebo nesdílející autorův náboženský zápal je touto poezií uchvácen: je opojen přívalem milostného citu a smyslového okouzlení, je stržen hudebností průzračného, křišťálově čistého jazyka. Možná i proto pokládal sv. Jan od Kříže za nutné doprovodit tyto básnické texty rozsáhlými prozaickými komentáři, jež tvoří ucelenou nauku mysticismu. Ani v nich však nezapře, že je bytostným básníkem. Jeho pezie inspirovala i našeho spolupracovníka, dnes už věhlasného hudebního skladatele Vladimíra Franze k napsání šesti madrigalů, které z nahrávky v podání smíšeného sboru Ars Brunensis zazní v rámci našeho scénického čtení poprvé i pro pražské publikum. zobrazit více

Ceny vstupenek

Aktuální počet repríz 3 Premiéra 10. 12. 2005 Derniéra 17. 4. 2006 Sdílet

Ceny vstupenek


Počet prodávaných míst: 80
Plná cena vstupenky: 140 Kč
Cena zlevněné vstupenky pro studenty a seniory: 100 Kč
( počet zlevněných vstupenek je omezen)
Vstupenky pro ZTP a ZTP/P: zdarma

MÍSTA NEJSOU ČÍSLOVÁNA!