Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1

Pokladna je otevřena ve všední dny od 12 do 19 hod. a dvě hodiny před začátkem představení, pokud se hraje o víkendu či ve svátek.

NOVINKY DO VAŠEHO E-MAILU

Nepopsaná země / Náš odkaz

Polyplanity Productions, Divadelní spolek DRŽ – NE DAJ Divadelní kavárna - nečíslováno

Nepopsaná země / Náš odkaz

Nepopsaná země / Unwritten Land, Řecko

Zatímco je řecká krajina pustošena požáry a trpí důsledky globální klimatické krize, čím dál více lidí hledá odpovědi a řešení. Stavba větrných elektráren po celé zemi se ukázala být zářným příkladem ekologické kontroverze od svého počátku. V Řecku je totiž ve výstavbě více než 20.000 větrných turbín ve více než 1.500 lokalitách. Těžištěm debaty je horská oblast Agrafa (v řečtině nepopsaná), plná přírodního bohatství, která je v současnosti připravována na výstavbu větrného parku. Jakkoliv by to bylo vítaným krokem ke splnění národních závazků k využití obnovitelných zdrojů a omezení produkce oxidu uhličitého, nelze opomenout devastující daň, kterou by si tato stavba vybrala na zdejší přírodě. Nepopsaná země nám nabízí jedinečnou možnost dát hlas svým obavám a položit otázky, které vyzývají k zamyšlení a k aktivní účasti a spolupráci napříč Evropou.

Umělecký dozor: Yolanda Markopoulou, Dimitris Georgiadis
Hudba: Lumiere Brother
Mladí spolutvůrci a účinkující: Menelaos Kyparissis / Lida Manousou Alexiou / Natalia Peleka / Theodosis Tanis / Tasos Provias / Andriani Neokleous / Stavriana Kadi

S podporou Řeckého uměleckého divadla „Karolos Koun” a řeckého Ministerstva kultury a sportu

Náš odkaz / Legacy, Srbsko

Dokážeme zničit vše a zároveň si to plně uvědomovat? Díky pokroku vědy a lidstva se staneme svědky konce světa. Člověk bezstarostně bere zemi svým dětem. Zachází s matkou zemí jako s předmětem, který se dá koupit, okrádat, prodat jako stádo nebo blyštivý šperk. Jeho chamtivost jednoho dne pozře celou zemi a nechá za sebou pouze zkázu. Vzduch je pro člověka drahocenný, protože vše dýchá jedním dechem. Nevšímáme si vzduchu, který vdechujeme. Jako člověk, který pomalu umírá, jsme otupělí vůči znečištěnému a zapáchajícímu vzduchu. Země nepatří jednomu člověku. Když si budeme stále špinit svou vlastní postel, jedné noci se udusíme ve vlastní špíně. Je to konec života a začátek boje o přežití. Čeho všeho jsme ochotni se vzdát, abychom předešli katastrofě?

Pedagog dramatu: Sonja Leštar
Režisér: Maja Grgić
Scénograf a kostýmní výtvarník: Djordje Marković
Výtvarník rozšířené reality: Stanislav Grgić
Zvukový designér: Milan Inic a Stefan Sabo
Mladí spolutvůrci a účinkující: Stefan Sabo / Lena Bognar / Jana Janković / Vojo Ćetković / Nikola Bogdanović / Ilija Bogdanović / Ana Sarić / Aleksa Tucakov / Jovana Grabež / Milana Stojanović / Isidora Lakić / Marija Đurđević / Anđela Andrijević / Amelia Stakić / Hana Gusić / Magdale-na Kanja / Petra Jovanović /  Jovana Dugonjić / Emina Durić / Pavle Hrnčić / Nina Lazić / Dušan Trbojević / Sofija Marić / Medina Ramadani / Vanja Djurišić / Milan Inić / Mateja Kardelis / Vanja Halupa / Nikolina Đenadija / Danijela Savanović

S podporou Města Novi Sad a Ministerstva kultury a informací Srbské republiky

zobrazit více

Aktuální počet repríz 1 Sdílet