Setkání s tvůrčím týmem

Setkání s tvůrčím týmem

Jednou či dvakrát v měsíci se můžete setkat s tvůrci některé z našich inscenací

V sezoně 2018/19 pokračují setkání s tvůrci, která jsme zahájili koncem minulé sezony. S tvůrčím týmem dané inscenace se můžete potkat před vybraným představením, vyslechnout si dramaturgicko-režijní úvod a také se sami zeptat na to, co vás zajímá. Někdy může následovat i beseda po představení, za účasti účinkujících herců. Setkání je vždy určeno divákům následujícího představení, vstup je součástí běžné vstupenky. Divadlo je v tyto dny otevřeno již od 18 hodin, od 18.15 probíhá v divadelní kavárně zhruba půlhodinový úvod, v 19 hodin začíná samotné představení.

Nejbližší připravované setkání

29. dubna Racek