Lenka Veliká

Lenka Veliká

roz. Svadbíková, nar. 1967 v Děčíně, absolventka ALD DAMU 1993

Předchozí angažmá: Divadlo Rozmanitostí, Most, Dejvické divadlo

Narodila se matce Svadbíkové a otci Svadbíkovi jako Lenka Svadbíková v lůně Česko-saského Švýcarska, bráně severních Čech - Děčíně! Rodina Svadbíkova týden co týden loupala kůru ze stromů, obracela kravince a jinými způsoby „obdivovala“ spolu s otcem, amatérským entomologem, krásy svého kraje. Kromě toho se ovšem všichni členové rodiny Svadbíkovy věnovali hudbě. Lenka zvláště vynikla ve čtyřruční hře na klavír. Věnovala se však i jiným uměleckým činnostem - výrazovému tanci, výtvarnému umění, divadlu!
Časem se stalo nesnesitelným déle tutlat ušlechtilé koníčky v rodném městě, a tak L.S. zamířila do hlavního města. Byla to cesta dlouhá a klikatá, ale L.S. se nezalekla! Zdárně se rozvíjející kariéru však záhy ukončila činem hodným svého jména - svatbou - a začala kariéru novou, pod dosud neproslaveným jménem Lenka Veliká. Vzápětí se ovšem polekala představy, k jakým koncům by ji kariéra s takovým jménem mohla dovést a začala své umělecké aktivity raději utlumovat. Lenka Veliká se vrátila do lůna přírody, opět loupe kůru ze stromů a jinými způsoby obdivuje její krásy...