Filip Wiesner

Filip Wiesner

V roce 1989 absolvoval Střední průmyslovou školu sdělovací techniky v Panské ulici, obor obrazová a zvuková technika. Pracoval jako osvětlovač v divadle Imaginativ, kde se seznámil s technikou svícení černého divadla, v Opeře Furore a Komorní opeře. V roce 1993 nastoupil jako osvětlovač do Divadla Na Starém městě (dnešní Divadlo v Dlouhé), kde je od roku 1996 vedoucím osvětlovačem. Současně pracuje jako osvětlovač ve Státní opeře Praha (dnes Národní divadlo).

popup