Hana Burešová

Hana Burešová

nar. 1959 v Praze
syn Jakub
absolventka režie DAMU 1983

Předchozí angažmá a dlouhodobá spolupráce:
Činoherní klub (stáž)
Klub v Řeznické
Divadlo Jaroslava Průchy, později Středočeské divadlo Kladno a Mladá Boleslav
Labyrint
Hostování: Činoherní studio Ústí nad Labem, Viola, Národní divadlo, Divadlo Ungelt, Kazalište Marina Držiče Dubrovník, Městské divadlo Brno

Pro režijní tvorbu Hany Burešové je příznačná široká žánrová a stylová pestrost. Její divadelně invenční režie se vyznačují velkým citem pro styl, schopností sdělit obsah hry nezaměnitelnou formou, jež přísně vychází z poetiky předlohy. Dosud nastudovala 65 divadelních inscenací a 5 rozhlasových adaptací divadelních her. Třikrát získala Cenu Alfréda Radoka za nejlepší inscenaci roku (Don Juan a Faust - 1993, Smrt Pavla I. - 2008, Polední úděl - 2012). Od roku 1996 je společně s dramaturgem Štěpánem Otčenáškem a s režisérem Janem Bornou uměleckou vedoucí Divadla v Dlouhé. Učí na Divadelní fakultě pražské AMU.

Pohostinsky pracovala i v dalších divadlech (Národní divadlo, Divadlo na Vinohradech, Divadlo Na zábradlí, Činoherní studio Ústí nad Labem, Divadlo Ungelt, Viola, Divadlo M. Držiče Dubrovník, pravidelně hostuje v Městském divadle Brno). Absolvovala činoherní režii na pražské DAMU, pod značkou DDT (Družstvo divadelní tvorby) se svým manželem Štěpánem Otčenáškem, který je jejím stálým dramaturgem, realizovala své první inscenace v pražském Klubu v Řeznické. 1988-92 byla v angažmá ve Středočeském divadle Kladno - Mladá Boleslav, 1992-95 v pražském Divadle Labyrint.

Soupis režií Hany Burešové

Nejtěžší je najít se všemi společný jazyk (rozhovors Josefem Mlejnkem v čas. Kontexty)

Když „vyfárám“, chce se mi plakat únavou  (rozhovor s Janou Machalickou v Lidových novinách)

Nebylo nám lépe v Egyptě? (rozhovors Josefem Mlejnkem v Divadelních novinách)