Obrazy z Francouzské revoluce

Hana Burešová - Štěpán OtčenáŠek - Jan Vedral

Hlavní sál - upravený

Obrazy z Francouzské revoluce

„Není těžké revoluci rozjet, ale zastavit.“
Inscenace zachycuje - byť jen ve zkratce - celý vývoj Francouzské revoluce, od jejích slavných počátků až k hořkým koncům. Průvodcem je Figaro, ústřední postavou Robespierre, jehož osud je svázán s Revolucí od začátku a jehož smrtí de facto také Revoluce skončila. Nejde však jen o drama Robespierrovo, ale spíše o jakési „divadlo revoluce“, v němž se osudy jedince a společnosti vzájemně prolínají a ovlivňují. V jednadvaceti chronologicky řazených obrazech, představujících klíčové události i momenty okrajové, bizarní či paradoxní, se postupně předvádí příběh Revoluce, a to prostřednictvím nejrůznějších žánrových poloh a divadelních postupů, které nám umožnují nahlédnout toto složité a rozporuplné období lidských dějin z rozličných úhlů pohledu, v jeho slávě i hrůze, tragičnosti i směšnosti. zobrazit více

Recenze Ceny vstupenek

Aktuální počet repríz 16 Premiéra 10. 11. 2000 Derniéra 10. 3. 2005 Sdílet

Recenze

„V Obrazech z Francouzské revoluce se vše sice odvíjí od přesných dat, ale tvůrcům nešlo o chladnou rekonstrukci. Události jsou komentovány, parodovány, zcizovány žertíky a ozvláštňovány citacemi a odkazy... Obrazy jsou smělým divadelním gestem, s nímž se pokládá na váhy dějin jedna z ústředních kapitol moderní historie. Váží se na nich jedinec i dav, lidské skutky v extrémních situacích a také ideály demokracie a svobody, které byly pokřtěny krví desetitisíců zavražděných.“ (Zdeněk A. Tichý)

Ceny vstupenek


Počet prodávaných míst: 235
Cena vstupenky do zóny I (1.-6. řada přízemí, 1. řada balkon): 190 Kč
Cena vstupenky do zóny II (7.-10. řada přízemí, 2. řada balkon): 160 Kč
Cena zlevněné vstupenky pro studenty a seniory: 100 Kč
(počet zlevněných vstupenek je omezený a poskytují se pouze do zóny II)
Vstupenky pro ZTP a ZTP/P: zdarma (pro vozíčkáře a jejich doprovod je k dispozici 12 míst na balkoně)
Na dopolední představení pro školy platí jednotné vstupné 70 Kč a neposkytují se slevy