Nepřítel lidu (Síla interpretace)

Slovácké divadlo, Uherské Hradiště 2.45 h včetně pauzy Hlavní sál

Nepřítel lidu (Síla interpretace)

Překlad František Fröhlich   Úprava a režie Zdeněk Dušek   Scéna Milan Popelka   Kostýmy Sylva Zimula Hanáková   Hudba Martin Štědroň   Dramaturgie Iva Šulajová

Společenské drama norského básníka a dramatika Henrika Ibsena Nepřítel lidu z roku 1882 spadá do skupiny her, v nichž oproti dřívější lyričnosti a symboličnosti nabývá u autora důležitosti kritičnost a sociální či politický apel (viz Opory společnosti, Domeček pro panenky - Nora nebo Přízraky). Podobně jako právě ženská otázka v Noře, již Slovácké divadlo uvedlo v režii Martina Františáka v roce 2013, má společenská výzva Nepřítele lidu veskrze nadčasový, a tudíž i ryze současný a aktuální ráz.

Lázeňský lékař Stockmann zjistí, že do veřejného vodovodu prosakuje jedovatá nečistota, jež má škodlivé účinky na pacienty. Má v zájmu prosperity lázeňského města mlčet, nebo má ve stejném zájmu promluvit? Všichni kromě něj se točí, ohýbají, kroutí, poddávají, přizpůsobují a přetvařují, lžou si do očí a poplivávají to, co před hodinou pokládali za svaté a nedotknutelné.

Ibsen ve hře tematizuje obhajobu pravdy a boj proti lži. Nepřítel lidu je kritikou národa bez poctivých a zanícených vůdců. Její název není jen ironickým označením hlavního hrdiny, ale zároveň i symbolickou narážkou na autorovo postavení v době, kdy si svými kritickými díly znepřátelil většinu norské společnosti, která jej tím pádem stíhala projevy nevole. A zkaženost lázeňské vody slouží Ibsenovi také jako metafora pro vyjádření tehdejšího stavu společnosti. Jak by teprve dopadla dnešní společnost při srovnání se stavem znečištění moří, ovzduší a půdy, které sama způsobila? Skvělé drama ve Slováckém divadle nastudoval režisér Zdeněk Dušek.

zobrazit více

Účinkují

Tomáš Šulaj MUDr. Tomáš Stockmann, lázeňský lékař
Klára Vojtková Kateřina Stockmannová, jeho žena
Tereza Hrabalová Petra, jejich dcera
Pavel Hromádka Petr Stockmann, přednosta městského úřadu, Tomášův starší bratr
Pavel Majkus Morten Kiil, nevlastní otec paní Stockmannové
Jiří Hejcman Hovstad, šéfredaktor Lidového posla
David Macháček Billing, zaměstnanec Lidového posla
Jiří Blaha Horster, kapitán obchodní lodi
David Vaculík Aslaksen, tiskař / Moderátor

Aktuální počet repríz 1 Sdílet