Dopisy Olze

Václav Havel

2.00 h včetně pauzy Hlavní sál vstupenky

Dopisy Olze

Scénář a režie . SKUTR   Scéna Jakub Kopecký   Kostýmy Simona Rybáková   Hudba Petr Kaláb   Asistentka režie Zuzana Kolomazníková

…o klopotném hledání sebe sama…

Performance with English surtitles

 

Milá Olgo,
mezi tisíci podivuhodnými událostmi, které tvoří zázrak bytí a jeho dějin, má nepochybně zcela převratný význam událost, kterou jsem tu nazýval vznikem či ustanovením lidského „já“.(Václav Havel, 4. 9. 1982 věznice Plzeň – Bory)

(For English, see below)

První scénické uvedení dopisů Václava Havla z vězení z let 1979 - 1983 jako připomenutí člověka, který vstoupil nejen do světových dějin, ale i do našich životů a srdcí.
Inscenace Dopisy Olze naváže volně na inscenaci Sen v červeném domě, která se inspirovala tvorbou T. S. Eliota a Samuela Becketta. Václav Havel je logickým pokračovatelem těchto velikánů světové literatury jako spisovatel, filozof i dramatik.
Divadelně – pohybovo – hudební tvar asociativního rozvíjení textu dopisů o vnitřním světě člověka uprostřed životní zkoušky v malém prostoru vězení s nikdy nekončící přítomností dalších spoluvězňů a reflexe našeho vztahu k fenoménu Václava Havla naváže na podobnou tradici některých poetických projektů Divadla v Dlouhé.

O žádném jiném období v Havlově životě nevíme tolik jako o jeho životě ve vězení. Samozřejmě postrádáme detailnější záznamy o jeho svářečské práci, o dost jednotvárném jídelníčku a dalších drobnostech vězeňského života. Pokud však šlo o život vnitřní, málokdy se někdo věnoval sebezpytu tak důkladně a zaznamenal ho tak výmluvně jako Havel v dopisech Olze. (Michael Žantovský)

Z dopisů vznikla nakonec prazvláštní kniha, dodnes mi není jasné, co to vlastně je: soubor esejů? dokument? dokument o čem vlastně? o mně? o vězení? Kdysi mi to psaní po několik let zachraňovalo život a dávalo mu nějaký smysl; co to však může znamenat pro jiné a mimo vězeňský svět? O vězení tam není nic a jako filosofie? Svět je zaplaven tisíci daleko čtivějších a pravděpodobně pronikavějších knih od skutečných filosofů, kteří nemuseli psát rychle a v hluku a mohli citovat ze všech knih světa. Přiznám se, že obdivuji každého, kdo tuto knihu přečetl celou a kdo jí rozuměl; já sám už dnes mnoha jejím pasážím prostě nerozumím. A setkám-li se tu a tam s někým, komu ta kniha skutečně něco dala, kdo v mém klopotném vězeňském hledání sebe sama nalezl kus svého vlastního hledání a kdo to přečetl nejen s porozuměním, ale dokonce s určitým pohnutím, jsem tím vždy znovu hluboce dojat – možná víc než ten nejpohnutější čtenář – vyslovuji za to dotyčnému svůj obdiv a dík. (Václav Havel)

Inscenaci uvádíme jako součást celoročního projektu Dlouhá cesta ke svobodě

Děkujeme za spolupráci Knihovně Václava Havla

SKUTR hostem Jana Pokorného na Radiožurnálu

V představení se v souladu s autorským uměleckým záměrem kouří (cigareta na jevišti je dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví rekvizitou). Pro jevištní efekt je také používán kouřostroj.

Fotografie v tiskové kvalitě ke stažení

First English-friendly performance of Theatre in Dlouha Street

Václav Havel Letters to Olga
The first staging of Václav Havel's letters from his imprisonment between 1979 and 1983
Script and direction SKUTR
Cast Eva Hacurová, Marie Poulová, Klára Sedláčková-Oltová, Marie Turková, Magdalena Zimová, Martin Matejka, Pavel Neškudla, Jan Vondráček, Tomáš Turek
Theatre form comprising also movement and music, in which texts of the letters are developed in the associative way and reflect the inner world of a man experiencing his ordeal in the cramped space of the prison where he can never be alone.
It reflects our attitude towards the phenomenon of Václav Havel on the eve of the 30th anniversary of the Velvet Revolution and reminds a man who entered not only the history of the world but also our lives and hearts.

Performances with English surtitles
(surtitles are visible from stalls, not from balcony)

 

zobrazit více

Fotogalerie Recenze Ceny vstupenek

Aktuální počet repríz 30 Premiéra 17. 11. 2018 Vhodné Od 14 let Sdílet

Recenze

O Václavu Havlovi s láskou
Jana Machalická, Lidové noviny

Havlův hlas zní z basy
Kateřina Kykalová, Divadelní noviny

Když byl Havel v base a Šíma v Paříži
Jan H. Vitvar, Respekt

Dopisy Olze: I Václav Havel byl „jen“ člověk
Soňa Hanušová, kulturio.cz

Dopisy Olze tesklivě předvádějí devatero životů velkého kocoura Havla
Jindřich Göth, Deník N

Ceny vstupenek

Cena vstupenky do zóny I (1.-6. řada přízemí, 1. řada balkon): 350 Kč
Cena vstupenky do zóny II (7.-12. řada přízemí, 2. řada balkon): 280 Kč
Cena vstupenky do zóny III (13.-16. řada přízemí, 3.-4. řada balkon, ochoz): 190 Kč
Cena zlevněné vstupenky pro studenty a seniory: 190 Kč ve II. zóně a 140 Kč ve III. zóně
(počet zlevněných vstupenek je omezený a poskytují se pouze do zóny II a III)

Vstupenky pro ZTP a ZTP/P: 1 Kč na vyhrazená místa
(na balkoně je prostor pro 2 vozíčkáře a jejich doprovod, nosnost plošiny 200 kg)  

popup