Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1

Pokladna je otevřena ve všední dny od 12 do 19 h a 2 hodiny před začátkem představení, pokud se hraje o víkendu či ve svátek. 

NOVINKY DO VAŠEHO E-MAILU

Goldbergovské variace

George Tabori

2.07 h bez pauzy Parter

Goldbergovské variace

Překlad Josef Balvín   Režie Hana Burešová   Dramaturgie Štěpán Otčenášek   Výprava Milan David   Hudba Jan Vondráček

Člověk není Bůh. Ale co když ani Bůh není Bůh?
Komedie o stvoření a umučení.
Taboriho Goldbergovské variace jsou hrou o stvoření světa a člověka a současně o tvoření divadelní inscenace. Režisér Mr. Jay nápadně připomíná Stvořitele a chvílemi se jím i stává - jeho asistent Goldberg je mu odvěkým partnerem i protihráčem, vzdorujícím i sloužícím až k sebeobětování. Hra nemá stavbu klasického dramatu, jsou to právě ony hravé variace - jakýsi intelektuální kabaret, nesmírně vtipný a provokativní dialog s biblí a židovskými i křesťanskými mysliteli napříč staletími, ve kterém se hořce obráží zkušenost člověka 20. století a jehož smyslem je podpořit i dialog mezi lidmi rozdílných ras i vyznání, dialog bez ideologických schémat a předsudků, a dobrat se společně vzájemného poznání a pochopení. zobrazit více

Účinkují

Miroslav Hanuš Mr. Jay
Miroslav Táborský Goldberg
Jaroslava Pokorná Mrs. Moppová
Ilona Svobodová Tereza Tormentina Superstar
Marie Turková Ernestina van Veenová
Klára Sedláčková-Oltová Ernestina van Veenová
Tomáš Turek Japhet
Pavel Tesař Masch
Jan Vondráček Raamah
Ivana Lokajová Členka Hell´s Angels

Fotogalerie Recenze Ceny vstupenek

Aktuální počet repríz 30 Premiéra 8. 5. 2004 Derniéra 11. 12. 2006 Sdílet

Recenze

Taborimu v Dlouhé rozumějí
(Saša Hrbotický, Hospodářské noviny)

V den 59. výročí konce druhé světové války uvedlo pražské Divadlo v Dlouhé premiéru hry George Taboriho Goldbergovské variace v překladu Josefa Balvína. Pochopitelně ne náhodou. Ačkoliv jsou Taboriho dramata mnohovrstevnatá a nedají se charakterizovat jednou či dvěma větami, vždy je v nich obsažena bolestná zkušenost člověka dvacátého století, téma násilí, války a holocaustu. Čeští diváci se s tvorbou dramatika narozeného v roce 1914 v Budapešti a žijícího později v Anglii, USA, Německu i Rakousku, nesetkávají poprvé. Známé jsou u nás jeho hry Mein Kampf, Balada o vídeňském řízku či Kanibalové.
Drama Goldbergovské variace, které Tabori nazval podle Bachova klavírního cyklu, se odehrává v současném izraelském divadle, avšak zároveň je nám v něm předestřen osobitý průvodce biblickými motivy, vtipná konfrontace židovské a křesťanské filozofie. Autor používá osvědčený princip divadla na divadle, ale dovádí ho o několik pater výš: Ústřední hrdinové hry, režisér Mr. Jay a jeho asistent Goldberg, s herci zkoušejí biblickou hru o stvoření světa. Běžný divadelní provoz se přitom prolíná s příběhem o stvoření světa natolik důvtipně, až se začnou mezi obojím stírat hranice. Klíčová je přitom postava asistenta Goldberga, který každou chvíli zaskakuje za některého z herců. Je nucen převtělovat se do Mojžíše či do Jonáše a v závěru končí na kříži coby pobloudilý Jošue - Ježíš.
Režisérka Hana Burešová s racionálním nadhledem i charakteristickou precizností utkává přehlednou inscenační strukturu, aby ji postupně naplňovala živou tkání kontrastních scén. Některé z nich mají charakter tiché meditace či zjitřených dialogů, jiné jsou až kabaretně bujaré, a ta se skupinou fašistických rockerů dokonce křiklavě brutální. Vše se přitom děje na zcela prázdné scéně, zaplňované jen nejnutnějšími rekvizitami, neboť, jak se praví v textu: prázdné jeviště je "sídlem krásy, zvlášť v den první zkoušky, kdy se ještě nic nezbabralo".
Neodolatelným humorem oplývá hned jedno z prvních čísel inscenace - baletně-pantomimické ztvárnění příběhu Kaina a Abela v interpretaci Jana Vondráčka a Pavla Tesaře, kteří v trojici s Tomášem Turkem ztělesňují věčně remcající herce Raamaha, Masche a Japheta. Jejich výstupy vnášejí na scénu k dokonalosti vycizelovaný smysl pro parodii, ale také prudké proměny nálad, jako je tomu v parafrázi příběhu Sáry, Abraháma a jejich syna Izáka. Jedinečné je i ztvárnění prvního hříchu a vyhnání z ráje. Rájem je postel spuštěná na scénu shůry, Evou divadelní diva Tereza Tormentina, kterou Ilona Svobodová obdařila přiměřenou dávkou herecké neurotičnosti a smyslnosti. Od komediálního skeče s nepadnoucími kostýmy herců ztělesňujících Adama a hada se plynule přejde v živočišně erotický výjev.
Ústřední role režiséra Mr. Jaye a jeho asistenta Goldberga svěřila Hana Burešová Miroslavu Hanušovi a Miroslavu Táborskému. Náročnou dvojjedinou postavu divadelního tvůrce a božího stvořitele Jaye v podání Miroslava Hanuše vnějškově charakterizuje bohémská hříva vlasů i neskrývaná ješitnost. Málo zřejmé je naopak "božské charisma", které by mělo z této postavy přirozeně vyzařovat, což negativně poznamenává filozofující střety mezi Mr. Jayem a Goldbergem. Zato Miroslav Táborský dokázal roli Goldberga beze zbytku naplnit autentickým prožitkem, vtisknout jí židovskou důvtipnost i bolest. Přirozeně tak zpřítomnil celou historii židovského utrpení a pronásledování od starověku až po dnešek.
Novinka Divadla v Dlouhé, jejíž součástí je také scénická hudba Jana Vondráčka, působí jako precizně promyšlená stavba. Přes výhrady k jednomu z klíčových hereckých výkonů se jejím tvůrcům v souladu s Taboriho bohatým textem podařilo oprášit zprofanovaný pojem humanismu v jeho neplakátové podobě.

Ceny vstupenek


Počet prodávaných míst: 182
Cena vstupenky do zóny I (3.-6. řada přízemí): 240 Kč
Cena vstupenky do zóny II (7.-11. řada přízemí): 190 Kč
Cena zlevněné vstupenky pro studenty a seniory: 140 Kč
( počet zlevněných vstupenek je omezený a poskytují se pouze do zóny II)
Vstupenky pro ZTP a ZTP/P: zdarma