Pro média

Pro média

Veškerý novinářský servis zajišťuje tisková mluvčí divadla Karola Štěpánová.

Fotografie ve vysokém rozlišení najdete v sekci foto a video pod odkazem fotografie v tiskové kvalitě.

Karola Štěpánová

e-mail karola@divadlovdlouhe.cz
tel. 724 105 158

24. sezona Divadla v Dlouhé 2019/20

TZ k premiéře - Sonety

TZ k Festivalu 13+

Promofoto k inscenaci Hany Burešové Bez roucha

popup