Pokyny pro návštěvu divadla v červnu 2020

Pokyny pro návštěvu divadla v červnu 2020

 • V pasáži i ve všech prostorách divadla udržujte rozestupy 2 metry.
 • Roušky mějte nasazené po celou dobu pobytu v divadle.
 • Nebude otevřena šatna, kabáty odkládejte na prázdné sedadlo před vámi.
 • Dezinfekce bude k dispozici u hlavního vchodu i na toaletách.
 • Pohybujte se pouze v patře, ve kterém se nachází vaše místa k sezení, a využívejte výhradně toalety v těchto prostorách.
 • Divadelní kavárna bude zavřená.
 • Je zakázána konzumace potravin a nápojů ve všech prostorách divadla.
 • Diváci s příznaky onemocnění mají vstup zapovězen. Pozorujete-li na sobě příznaky nemoci, do divadla nechoďte.
 • Pokud jste byli v kontaktu s osobou, které byla diagnostikována nemoc covid-19, zůstaňte doma.
 • Při usazování v sále vyčkejte na pokyny uvaděček.
 • V prostorách divadla není možné sedět jinde, než na místech uvedených na vstupence.
 • Dbejte vždy pokynů personálu divadla.
 • Vstup do divadla je umožněn od 18.30 h.

Jak je zajištěna vaše bezpečnost

 • Všichni zaměstnanci s výjimkou herců jsou povinni mít nasazené roušky.
 • Dezinfekce je k dispozici u vchodu i na toaletách.
 • Kavárna a šatny nejsou z hygienických důvodů v provozu.
 • Dezinfekce povrchů, na něž se často sahá (kliky, madla, zábradlí apod.), a toalet probíhá před vstupem diváků, před pauzou a před koncem představení.
 • Vámi zadané kontaktní údaje použijeme, pokud by došlo ke zrušení nebo změně představení nebo v případě trasování ze strany hygieniků.
 • V případě, že budou představení následovat v intervalu kratším než 4 dny, budou všechna sedadla znovu dezinfikována.

Výše uvedené informace jsou platné v době nákupu vstupenky. Hygienická opatření se mohou měnit dle nařízení Ministerstva zdravotnictví a vlády. Před návštěvou divadla si, prosíme, přečtěte aktuální informace na našem webu. Tyto informace budou vyvěšeny také ve foyer divadla.