Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1

Pokladna je otevřena ve všední dny od 12 do 19 hod. a dvě hodiny před začátkem představení, pokud se hraje o víkendu či ve svátek.

NOVINKY DO VAŠEHO E-MAILU

Veřejná zakázka na provádění úklidových prací

Veřejná zakázka na provádění úklidových prací

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Provádění úklidových prací v Divadle v Dlouhé“.

Lhůta pro podání nabídek končí 30. 6. 2022 v 11:00 hod.
Prohlídka prostor se koná 27. 6. 2022 v 11:00 hod. 

Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací v Divadle v Dlouhé.

Plné znění výzvy naleznete v příloze. Další informace a podklady: Petr Pištěk, vedoucí hospodářské správy, e-mail: petrpistek@divadlovdlouhe.cz, mobil: 604 884 494.

01 VÝZVA_K_PODÁNÍ_NABÍDKY_NA_VEŘEJNOU_ZAKÁZKU_final.pdf

03 Příloha 1a.pdf

04 Příloha 1b.pdf

05 Příloha 1c.pdf

06 Příloha 1d.pdf

07 Příloha 1e.pdf

08 Příloha 1f.pdf

09 Příloha 1g.pdf

10_Příloha2_čestné_prohlášení_dodavatele_VZOR.docx

11 Příloha 3 Rozpis četnosti úklidů.pdf

12_Příloha4_Cenová_nabídka_VZOR.docx

13 Příloha 5 Všeobecné požadavky.pdf

14 Příloha 6 Vzor fermanu.xlsx

15 Příloha 7 Krycí list nabídky.doc