Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1

Pokladna je otevřena ve všední dny od 12 do 19 hod. a dvě hodiny před začátkem představení, pokud se hraje o víkendu či ve svátek.

NOVINKY DO VAŠEHO E-MAILU

Veřejná zakázka na provádění úklidových prací

Veřejná zakázka na provádění úklidových prací

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Provádění úklidových prací v Divadle v Dlouhé“.

Výzva je vyhlášena dne 9. 5. 2022, lhůta pro podání nabídek končí v pondělí 23. 5. 2022 v 17.00 hod. 

Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací v Divadle v Dlouhé.

Plné znění výzvy naleznete v příloze. Další informace a podklady: Petr Pištěk, vedoucí hospodářské správy, e-mail: petrpistek@divadlovdlouhe.cz, mobil: 604 884 494

01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU final.docx

03 Příloha 1a.pdf

04 Příloha 1b.pdf

05 Příloha 1c.pdf

06 Příloha 1d.pdf

07 Příloha 1e.pdf

08 Příloha 1f.pdf

09 Příloha 1g.pdf

10_Příloha2_čestné_prohlášení_dodavatele_VZOR.docx

11_Příloha3_Rozpis_četnosti_úklidů.docx

12_Příloha4_Cenová_nabídka_VZOR.docx

13_Příloha5_Všeobecné_požadavky.docx

14 Příloha 6 Vzor fermanu.xlsx

15 Příloha číslo 7 Krycí list nabídky.doc