Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1

Pokladna otevřena ve všední dny od 12 do 19 hodin, pokud se hraje o víkendu či ve svátek 2 hodiny před začátkem představení.

NOVINKY DO VAŠEHO E-MAILU

Provádění úklidových prací v Divadle v Dlouhé

Provádění úklidových prací v Divadle v Dlouhé

Divadlo v Dlouhé vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Provádění úklidových prací v Divadle v Dlouhé. Výzva je vyhlášena dne 7. 9. 2020, uzávěrka je stanovena na 25. 9. 2020 v 17 hodin.

Plné znění výzvy naleznete v příloze. Další informace a podklady: Petr Pištěk, vedoucí hospodářské správy, mail: petrpistek@divadlovdlouhe.cz, mobil: 604 884 494.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - ÚKLID ZÁŘÍ 2020

priloha_1a

priloha_1b

priloha_1c

priloha_1d

priloha_1e

priloha_1f

priloha_1g

Příloha 2 Čestné prohlášení - vzor

Příloha 3 Rozpis četnosti úklidů

Příloha 4 Cenová nabídka vzor

Příloha 5 Všeobecké požadavky a smluvní podmínky

Příloha 6 Ferman vzor